Kim jesteśmy?

Fundacja pod nazwą Światło Nadziei im. św. Maksymiliana Marii Kolbego z siedzibą w Olsztynie woj. śląskie, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) i postanowieniami niniejszego Statutu.

Fundacja posiada osobowość prawną. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona. Siedzibą Fundacji jest miasto Olsztyn. Fundacja może tworzyć oddziały na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Może tez ustanowić swoje przedstawicielstwa za granicą. Dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Cele Fundacji

Wizja:

Polska z tradycjami chrześcijańskimi, pielęgnująca historię i otwarta na nowoczesność

Misja:

Upowszechnianie i promowanie wartości chrześcijańskich oraz tradycji katolickiej

1. Tworzenie dzieł sztuki filmowej wspierającej wartości chrześcijańskie
2. Działalność edukacyjna – upowszechnianie i promowanie filmów na rzecz wspierania wartości chrześcijańskich
3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
4. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Czym się zajmujemy?

1. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
2. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
3. Dzialalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.
4. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
5. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
6. Działalność wspomagająca edukację w duchu chrześcijańskim

Oferta / produkt Fundacji

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Produkcję filmów, nagrań, audycji, reklam
2. Tworzenie stron internetowych służących celom fundacji
3. Wykorzystywanie technik komunikacyjnych w tym marketingu i reklamy dla wspierania i prowadzenia działalności społecznie użytecznej
4. Prowadzenie konferencji i seminariów

KONTAKT

Znajdziesz nas:

ul. Polna 92
gmina Olsztyn
42-256 Olsztyn
woj. śląskie

Zadzwoń do nas lub napisz:

+48 726 086 516
+48 516 226 240

Pon - Pt, 8:00 - 18:00

E-mail:

mbednarskageborys@gmail.com

Skontaktuj się z nami